Producten Trainingen Contact  
 
   


   
 
Sinds 1989 is hij senior adviseur/trainer bij Bureau Zuidema te Leusden, waar hij management-, interculturele en trainertrainingen verzorgt. Hij is betrokken bij de 'Inzicht in Invloed'-trainingen, waarvoor hij gelicentiëerd is. Ook is hij door het NIP geregistreerd als trainer en erkend als supervisor van trainers. Hij was vijf jaar voorzitter van SIETAR Nederland, drie jaar redacteur van het Handboek voor Middle Management en columnist in het blad Deskunde van de NVvO. Deze vereniging verleende hem in 1995 haar Verdiensteonderscheiding.
In 1999 nomineerden de leden van de NVvO hem als 'Opleider van de eeuw'.

Hij publiceerde een flink aantal boeken op het gebied van communicatie en training (zie ‘Publicaties’).
  

 

Frank R Oomkes

  Frank Oomkes (1943) studeerde sociale psychologie in Leiden met organisatie-
sociologie en bedrijfspsychologie (1969). Later volgde hij opleidingen in het hanteren van groepsdynamische processen en het leiden van encounter- en therapiegroepen.

Hij werkte van 1969 tot 1989 bij de vakgroep Voorlichtingskunde van de Landbouwuniversiteit Wageningen, waar hij communicatieleer doceerde en trainers opleidde. Ook trainde hij deskundigen uit ontwikkelingslanden, ontwikkelingswerkers vòòr uitzending naar het buitenland en buitenlandse studenten die in Nederland en Engeland kwamen studeren. Van 1972 tot 1989 was hij redactielid van het Tijdschrift voor Agologie.
Hij is sterk geïnteresseerd in interculturele communicatie en counseling, welke vakken hij in 1980 doceerde aan Michigan State University (USA) en in 1986 aan Reading University (Engeland).
 
 

 

  Terug naar boven