Training als beroep Producten Contact  
  Werkvorm Aanmeldingsformulier
        cm
 

Soorten trainingen

 
 

Qua inhoud lopen de trainingen die ik aanbied sterk uiteen. Ik verzorg trainingen over de volgende thema’s: persoonlijke effectiviteit, assertiviteit, counselen, adviseren, overtuigen, onderhandelen, conflict hanteren, groepsontwikkeling- en samenwerking, vergaderen en timemanagement.

Verder trainingen in managementvaardigheden, zoals: coaching, slecht nieuwsgesprekken, disciplinegesprekken, functionerings- en beoordelingsgesprekken.

Tenslotte twee heel andere soorten trainingen, namelijk training in interculturele communicatie en trainer training. Over de twee laatste soorten training geef ik nog wat toelichting.

Interculturele communicatie
Ik heb me gespecialiseerd in twee soorten interculturele trainingen:
• trainingen in multiculturele samenwerking, waarbij geen van de deelnemende culturen de overhand heeft. Internationale opleidingen en researchcentra en ‘denktanks’ zijn hier voorbeelden van;
• trainingen in het voorbereiden op en verwerken van cultuurschok, zowel voor als na het belanden in een andere cultuur.  Trainer training
De traineropleiding Training als beroep bereidt u voor op het beroep van trainer. Voorafgaand is er een intake, per deelnemer of groepsgewijs.
Daarin bespreekt u wat u aan de opleiding kunt hebben, welke modules voor u het meest geschikt zijn en hoe u zich kunt voorbereiden.

In de training oefent u met de trainersrol, in vier driedaagse modules:
1 Trainingsmethoden – De familie van spelvormen als interactiedrama, simulatie en rollenspel.
2 Groepsdynamica – Groepsontwikkeling (Schutz), groepsinteractie (Leary) en groepsrollen (Belbin).
3 Counselingsvaardigheden (Egan) – Opmerkzaamheid voor het nonverbale en de betekenis achter de woorden; helder en zuiver communiceren, feedback geven, spiegelen, confronteren en probleem oplossen.
4 Persoon van de trainer – Levensgeschiedenis, evenwichtigheid en transparantie, zelfpresentatie en de voor het vak benodigde relationele vaardigheden.


Resultaat
U traint met meer voldoening, geslaagde opdrachten en dankbare deelnemers, op grond van kennis van leer-, groeps- en communicatieprocessen. U kiest en hanteert de meest geschikte oefenvormen. U herkent en beïnvloedt de groepsontwikkeling, de groepsinteractie en het rolgedrag van uw deelnemers. U bent opmerkzaam op non-verbale communicatie, luistert scherp, geeft heldere feedback en confronteert constructief. U kent uzelf als trainer, zet uw sterke kanten in en compenseert de minder sterke. 

Voor wie?
U bent sinds enkele jaren gedragtrainer of wilt dat worden. U heeft een achtergrond waarin werken met mensen en groepen een rol speelt. U wilt met gefundeerd zelfvertrouwen effectieve gedragstrainingen geven.
   

 

  Terug naar boven