Training als beroep Trainingen Contact  
Training als beroep Deel 1 / Trainingstheorie + CD-ROM Training als beroep set Deel 2 / Oefeningen in sociale vaardigheid Trainingen als beroep Deel 3 / Oefeningen in interculturele vaardigheid Trainingen als beroep deel 4 / mee oefeningen in sociale en interculturele vaardigheid Training als beroep / CD-ROM Communiceren Communicatieleer  
       
 

Producten

 
 

In deze website worden drie zaken beschreven: boeken, trainingen en supervisie, alles onder de naam Training als beroep.
Onder ‘Producten’ wordt een serie boeken beschreven.


Boeken
De boeken gaan over:
• de inhoud van trainingen, kortweg: communicatie in allerlei vormen,
• en over hoe trainingen gegeven kunnen worden.
Beide soorten boeken zijn in gebruik bij veel universitaire-, HBO- en MBO-studierichtingen.

Communicatie
Communicatieleer, een inleiding is een rijk geïllustreerd standaardwerk op het algemene terrein van communicatie.
Alle mogelijke vormen van communicatie worden behandeld, van inter- en intrapersoonlijke communicatie tot massacommunicatie in een aansprekende vorm, maar ook meer recente ontwikkelingen zoals ict, nieuwe media en massacommunicatie. Het is geschreven voor academisch- en HBO-niveau. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met opdrachten.

Op HBO- en MBO-niveau is geschreven: Communiceren, contact maken, houden en verdiepen. Het is het ideale boek over gespreksvaardigheden: goede vragen stellen, luisteren, over jezelf vertellen, kritiek
(of complimenten) geven en ontvangen, je verzetten tegen manipulatie, lichaamstaal, assertiviteit, slecht nieuws brengen, overtuigen, adviseren, omgaan met conflicten en onderhandelen. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting en opdrachten. Communiceren is de grondig geactualiseerde en op het onderwijs toegespitste opvolger van het veelgebruikte Praten met plezier.


   Trainingen
Voor trainers is de serie Training als beroep geschreven. Deze boeken bevatten alles wat een trainer nodig kan hebben. Eén deel bevat theorie over het vak van trainer, de andere drie delen bevatten ruim 1500 pagina’s oefeningen voor allerlei soorten trainingen. Bovendien is de inhoud van alle vier de delen verkrijgbaar op CD-ROM.

Alle boeken kunnen via deze website rechtstreeks bij de uitgever besteld worden.

Training als beroep
De behoefte aan sociale vaardigheidstraining en managementtraining neemt nog steeds toe. De variatie aan trainingsvormen en –inhouden is enorm. Interculturele en interetnische ontwikkelingen stellen daarnaast nieuwe eisen aan het beroep van trainer.

Het vierdelige Training als beroep is het meest complete, gerenommeerde standaardwerk voor trainers en opleiders in sociale-, management- en interculturele vaardigheden. De reeks bevat 500 oefeningen, klaar voor gebruik. Frank Oomkes schreef de handboeken vanuit zijn grote ervaring.

Training als beroep is naast hèt handboek voor trainers en planners ook:
• een vindplaats van methoden, oefeningen en procedures;
• een leerboek voor sociale vaardigheidstrainers in opleiding;
• vraagbaak voor mensen in de opleidings- en personeelssector.

         

 

  Terug naar boven