Training als beroep Producten Contact  
  Werkvorm Training op maat
 
Aanmeldingsformulier  
De heer/mevrouw *
E-mail *
Werkadres:  
Bedrijf
Straat / huisnummer
Postcode
Woonplaats
Thuisadres:  
Straat / huisnummer
Postcode
Woonplaats
   
Heeft belangstelling voor:  
de traineropleiding in zijn geheel training in multiculturele vaardigheden
module 1: trainingsmethoden (3 dagen) voorbereiden op en verwerken van cultuurschok
module 2: groepsdynamica (3 dagen) presenteren (1 dag)
module 3: counselingsvaardigheden (3 dagen) persoonlijke effectiviteit (1 dag)
module 4: persoon van de trainer (3 dagen) het slechtnieuwsgesprek (1 dag)
de groepsrollen van Belbin (1 dag) het functioneringsgesprek (1 dag)
ethiek van trainen (1 dag) het disciplinegesprek (1 dag)
uw ontwikkeling als trainer: diagnose (1 dag) coaching (2 dagen)
de Roos van Leary (1 dag) conflicthantering (2 dagen)
het acquisitiegesprek (1 dag) assertiviteit (1 dag)
technisch en didactisch gebruik van hulpmiddelen (1 dag) herkennen van nonverbale communicatie (1 dag)
het schrijven van rollenspelen en handouts (1 dag) teamontwikkeling (2 dagen)
Aantal mensen dat aan de training gaat deelnemen:
 
Wil graag vooroverleg:
ja nee
 
 
ja, om te praten over :

 

  Terug naar boven